Ceník výkonů

February 1, 2014

 Ceník plateb za výkony nehrazené zdravotními pojišťovnami

Přihláška do jeslí a MŠ – 1. přihláška 100 Kč
Přihláška do jeslí a MŠ – druhá a další přihlášky 50 Kč
Přihláška na SŠ – SOU – VŠ – 1. přihláška 100 Kč
Přihláška na SŠ – SOU – VŠ – druhá a další přihlášky 50 Kč
Zdravotní způsobilost k účasti na zotavovací akci 100 Kč
Potvrzení pro brigády 100 Kč
Vystavení potravinářského průkazu 150 Kč
Vyšetření pro řidičský průkaz 250 Kč
Vyšetření pro rozšíření řidičského průkazu 100 Kč
Vstupní prohlídka do zaměstnání 300 Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace na vlastní žádost 200 Kč
Lékařská zpráva pro soukromé účely 200 Kč
Lékařská zpráva pro pojišťovnu 150 Kč
Opis očkovacího průkazu 100 Kč
CRP pro neregistrované pacienty 150 Kč
Aplikace rozšířeného očkování na vlastní žádost 150 Kč
Odběr a vyšetření krve na krevní skupinu 175 Kč

Odběr krve na krevní skupinu se provádí od 7:30 do 9:00, poté z důvodu odeslání vzorků do laboratoře již není možné nechat vyšetřit krevní skupinu.

Leave a Reply