Ceník výkonů

October 16, 2023

Ceník plateb za výkony nehrazené zdravotními pojišťovnami

Přihláška do jeslí a MŠ – 1. přihláška 200 Kč
Přihláška do jeslí a MŠ – druhá a další přihlášky 50 Kč
Přihláška na SŠ – SOU – VŠ – 1. přihláška 200 Kč
Přihláška na SŠ – SOU – VŠ – druhá a další přihlášky 50 Kč
Posudek o zdravotní způsobilosti 200 Kč
Lékařská zpráva o úrazu pro pojišťovnu 300 Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace na vlastní žádost pacienta 300 Kč
Vyšetření pro řidičské oprávnění 300 Kč
Administrativní výkon 100 Kč
Duplikát očkovacího průkazu 200 Kč
Aplikace nepovinného a nehrazeného očkování na vlastní žádost (bez očkovací látky) 200 Kč
Nastřelení náušnic + náušnice 700 Kč

Nastřelení náušnic provádí Sdružené ordinace Slatina s.r.o. a Dětský doktor s.r.o.
Úhrada placených služeb se provádí v ordinaci.

Leave a Reply