Zvláštní režim ordinace

September 24, 2020

V rámci protiepidemických opatření s cílem minimalizovat možnou infekci novým koronavirem u Vašich dětí i u Vás je v naší ordinaci zaveden

ZVLÁŠTNÍ REŽIM

Nemocné pacienty ošetřujeme po předchozím objednání
na tel. číslech 604 354 741 nebo 541 246 174

S nemocným dítětem
NEVSTUPUJTE DO ČEKÁRNY
a ohlaste se telefonicky
na tel. číslech 604 354 741 nebo 541 246 174
nebo klepejte a vyčkejte na příchod sestry.

Preventivní prohlídky a očkování probíhají podle rozvrhu.
Prosíme o dodržování dohodnutého času návštěvy.