Zástup za mateřskou dovolenou lékařky

January 1, 2019

Od 1.1.2019 je MUDr. Tereza Turbová na mateřské dovolené.

Provoz ordinace není omezen, ordinační hodiny zůstávají v platnosti.

V ordinaci zastupují lékařky
MUDr. Božena Glierová, MUDr. Petra Holčáková  a  MUDr. Pavla Malá.