Zástup za mateřskou dovolenou

October 15, 2019

Od 1.1.2019 je MUDr. Tereza Turbová na mateřské dovolené.

Provoz ordinace není omezen, ordinační hodiny zůstávají v platnosti.

Od 1.9.2019 ordinuje MUDr. Turbová jeden den v týdnu, ostatní dny v ordinaci zastupují
MUDr. Božena Glierová, MUDr. Pavla Malá, MUDr. Petra Holčáková a MUDr. Jarmila Vězdová