Koronavirus – informace

March 4, 2020

V případě podezření na onemocnění způsobené koronavirem
nebo pokud jste se od 7.3.2020 vrátili ze zasažených oblastí Itálie,
NECHOĎTE DO ORDINACE,
ale kontaktujte prosím
Krajskou hygienickou stanici JMK, tel. +420 773 768 994
(po-pá: 8:00-17:00), mimo tuto dobu
Státní zdravotní ústav: +420 724 810 106, +420 725 191 367
nebo linku 112

Informace o karanténě:
http://www.khsbrno.cz/admin/upload/aktuality/70_85_aktuality.pdf
https://www.mzv.cz/…/italie_rozsireni_epidemie_koronaviru.html

Aktuální informace k problematice koronaviru:
– Státní zdravotní ústav: www.szu.cz
– Ministerstvo zdravotnictví: www.mzcr.cz
– Ministerstvo zahraničních věcí: www.mzv.cz
– Česká lékařská komora: www.lkcr.cz